අන්තර් පළාත් සංචරණ සීමා ජූලි 19 තෙක්

ඒ අනුව, අන්තර් පළාත් සංචරණ සීමා කිරීම් ජුලි 05 සිට තවදැනට බලපැවැත්වෙන සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීම ජුලි 19 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කර ඇතැයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.ත් දින 14කට බලපැවැත්වෙන බව සදහන්.

මේ අතර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නව මාර්ගෝපදේශ පද්ධතියක් නිකුත් කරනු ලැබ තිබෙනවා.

ඒ අනුව, පොදු ප්‍රවාහන සේවාවල ගමන් කළ හැකි මගී සංඛ්‍යාව ආසන ධාරිතාවෙන් 50% ක් වන අතර බස්නාහිර පළාත තුළ ආසන ධාරිතාවෙන් 30%ක් බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සදහන් කළා.

පුද්ගලික / කුලී රථ සහ ටැක්සි රථවල ගමන් ගත හැකි මගී සංඛ්‍යාව ආසන ධාරිතාවයට පමණක් සීමා කර තිබෙනවා.

මංගල උත්සව සඳහා අවසර නොමැති අතර 10 දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් විවාහය ලියාපදිංචිය කළ හැකියි.

අවමංගල්‍යය අවස්ථාවකදී දේහය මුදාහැර පැය 24ක් ඇතුළත අවසන් කටයුතු සිදු කළ යුතු අතර සහභාගි විය හැකි පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 15ක්.

සිනමා ශාලා, උද්‍යාන,වෙරළ, පිහිනුම් තටාක , Pub, Bars, Casino සහ රාත්‍රි සමාජ ශාලා, ඔට්ටු ස්ථාන වසා ඇති අතර සම්භාහන මධ්‍යස්ථාන (Spa) විවෘතව පවතිනවා.

පුවත යවන්න