අන්‍යාගමික දේවස්ථාන වනසන බවට එල්ලවූ චෝදනා පකිස්ථානය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

පකිස්ථානයේ අන්‍යාගමික දේවස්ථාන වනසමින් පවතින බවට යුරෝපා සංගමය එල්ල කළ චෝදනාව පකිස්ථානය ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා.
අල් අරාබියා පෝස්ට් වාර්තා කළේ පකිස්ථානයේ ඉස්ලාම් ආගමික නායකයන් ඒකාබද්ධ මාද්‍ය හමුවක් කැදවමින් වාර්තාව ප්‍රතික්ෂේප කළ බවයි.
අතීතයේ එවන් සිදුවීම් වාර්තා වුවද පසුගිය මාස 6 තුල එවන් ක්‍රියාකාරකම් සිදුව නොමැති බවයි මෙහිදී පෙන්වා දී ඇත්තේ.
පකිස්ථානයේ උලමා සංගමය පවසන්නේ යුරෝපා සංගමය නිකුත් කළ වාර්තාව මනංකල්පිත සාධක ඇතුලත් කළ එකක් බවයි.
එබැවින් එය ප්‍රතික්ෂේප කරන බවද අවධාරණය කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න