අනුරාධපුරයේ බැංකුවක් අසල වෙඩි තැබීමක්/ මුදල් කොල්ලයක තැතක් වරදී

අනුරාධපුර නගරයේ පුද්ගලික බැංකුවක් අසල වෙඩි තැබීමක් සිදුව තිඛෙනවා.

පොලිසිය පැවසුවේ අදාළ බැංකුවේ යන්ත්‍රයේ තැම්පත් කිරීමට රැගෙන ආ මුදල් කොල්ලකෑමේ උත්සහක් අතරතුර මෙම වෙඩි තැබීම සිදුව ඇති බවයි.

මෙහිදී පුද්ගලික ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු තුවාල ලබා තිඛෙනවා.

පුවත යවන්න