අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ සිද්ධිය ගැන 25 දෙනකු ප්‍රකාශ ලබා දෙයි.

අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ ඇතිවූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්, පුද්ගලයින් 25 දෙනෙකුගෙන් මේ වනවිට ප්‍රකාශ ලබා ගෙන ඇතැයි, බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව අද ප්‍රකාශ කළා.

එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ, ඉන් 15 දෙනෙකු රැඳවියන් වන බවයි.

ලබා ගන්නා ප්‍රකාශ සහ සිද්ධි සම්බන්ධයෙන් පූර්ණ විමර්ශනයක් කර, එහි වාර්තාව කඩිනමින් නිකුත් කිරිමට නියමිත බව, එම ප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

මේ අතර රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා මුල් කරගනිමින් අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ ඇතිවූ බව කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මෙතෙක් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර නොමැති බව, පොලිසිය පවසනවා.

පොලිසිය සඳහන් කළේ, එවැනි විර්ශනයක් කරන්නැයි, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට මෙතෙක් කිසිදු දැනුම්දීමක් කර නොමැති බවයි.

අදාළ දැනුම් දීම ලද විගස විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කරනු ඇතැයි ද, පොලීසිය ප්‍රකාශ කළා.

පුවත යවන්න