අනුරුද්ධ පොල්ගම්පල සී අයි ඩී අත්අඩංගුවට

ජනාධිපතිවරයා විසින් දැව සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා ලෙස පත් කිරීමෙන් පසු මතුවූ විරෝධය හේතුවෙන් ඉවත් කළ අනුරුද්ධ පොල්ගම්පල මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
ඒ රුපියල් මිලියන 8ක මූල්‍ය අක්‍රමිකතාවයක් සම්බන්ධ චෝදනා මතයි.
මෙම අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් එල්ලවූ විරෝධය මතයි ඔහු දැව සංස්ථා සභාපති ධූරයෙන්ද ඉවත් කරනු ලැබුවේ.