අපට කියන්න

ලංකා ඒ නිවුස් පුවත් වෙබ් අඩවිය ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය සහිත ලියාපදිංචි ප්‍රවෘත්ති වෙබ් අඩවියක් ලෙස වසර 5 ක කාලයක් පුරා ක්‍රියාත්මක වේ.
මධ්‍යස්ථ පුවත් වාර්තාකරණයක නිරත වන අප ප්‍රවෘත්ත දැනුම හා රසවින්දනය ලබාදීමේ අරමුණින් කටයුතු කරන්නෙමු. ඔබගේ පුවත් හා අදහස් දැක්වීම්වලට මෙන්ම ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතියටද අප ගරු කරන අතර ඒ සදහා පහත අන්තර්ජාල පෝරමය හෝ සෘජු ඊ මේල් පණිඩිවයක් භාවිතා කළ හැක.

Lanka Accuracy News,
(Government Approved News Web site)
Colombo,
Sri Lanka

E Mail : Lankaanews@gmail.com