අප්‍රේල් 03 සිට අංශ රැසක් යළි වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගවලට

බදු ගැටලුවට විසඳුම් නොලැබෙන්නේ නම්,  ලබන 03 වනදා සිට යළි වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගවලට එළඹෙන බව වෘත්තිකයින්ගේ වෘත්තිය සමිති එකමුතුව දැකුම් දී තිබෙනවා.

ඔවුන් අවධාරණය කළේ,  මේ පිළිබඳ අවසන් ලිපිය අද ජනාධිපතිවරයාට යොමු කරන බවයි.

වෘත්තිකයින්ගේ වෘත්තිය සමිති එකමුතුව ඊයේ කොළඹ දී රැස්වූ අතර වෛද්‍ය, විශ්වවිද්‍යාල, බැංකු, ඉංජිනේරු ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර රැසක වෘත්තිය සමිති නියෝජිතයින් මෙයට එක්ව සිට තිබුණා.

වෘත්තිය සමිති 47 කගේ සහභාගීත්වයෙන් පසුගිය දා මෙම වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය ආරම්භ කෙරුණේ, රුපියල් ලක්ෂයට වැඩි ආදයම් ලබන්නන් සඳහා අය කරන උපයනවිට බද්ද  ඇතුළත් බදු ක්‍රමවේදය සංශෝධනය කිරීම මුල් කරගනිමිනුයි.

බැංකු ණය පොලී අනුපාතික සංශෝධනය, විදුලි බිල ඇතුළු ජීවන වියදම අඩු කිරීම යන කරුණු ද ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් අතර වනවා.

පුවත යවන්න