අප්‍රිකානු කලාපයේ සංචාරකයින්ට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට අවසර

ඔමික්‍රෝන් ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් දකුණු අප්‍රිකාව ඇතුළු රටවල් කිහිපයකට සිට මෙරටට පැමිණීමට පනවා තිබූ සංචාරක තහනම ඉවත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ සභාපතිවරයා සඳහන් කළේ නැමීබියාව, සිම්බාබ්වේ, බොස්ට්වානා, ලෙසෝතො සහ එස්වාටිනී රටවල සිට පැමිණෙන සංචාරකයින්ට මෙරටට පැමිණීමට අවස්ථාව ලැබෙන බවයි.

නොවැම්බර් මාසයේදී දකුණු අප්‍රිකාව ඇතුළු රටවල් කිහිපයක ඔමික්‍රෝන් කොවිඩ් ප්‍රභේදය හමුවීමෙන් අනතුරුව ලොව බොහෝ රටවල් එක කලාපයේ සිට පැමිණෙන සංචාරකයින්ට තාවකාලික තහනමක් පනවනු ලැබුවා.

පුවත යවන්න