”අපි ඒ නීතියට යටත් වෙන්නෙ නැහැ…” – ලංවිම වෘත්තිය සමිති

වරාය, ඉන්ධන, තැපැල්, ප්‍රවාහන සහ රජයේ බැංකු ඇතුළු ආයතන කිහිපයක් අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත්කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ජනාධිපතිවරයාගේ අණ පරිදි ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් ඊයේ නිකුත් කළ එම නිවේදනයට අනුව ජන ජීවිතයට අත්‍යවශ්‍ය අදාළ සේවාවන් බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාම එහි අරමුණයි.

මේ ගැසට් පත්‍රය සම්බන්ධයෙන් ලංවිම ඒකාබද්ධ වෘත්තිය සමිති සන්ධානය අද අදහස් පළ කළේ ය.

එහි කැඳවුම්කරු රංජන් ජයලාල් මහතා පැවසුවේ, ආණ්ඩුව
විදුලිබල මණ්ඩලය අමතක කර තෙල් හා වරාය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කර ඇති බවයි.

”මේ වෙද්දී ආණ්ඩුව සූදානම් වෙලා සිටිනවා විදුලිබල මණ්ඩලය අමතක කරලා අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කරලා තියෙනවා තෙල් එකයි වරායයි. ඒකෙන් විදුලිබල මණ්ඩලය ආණ්ඩුව තමන්ගේ පාලනයෙන් අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුව සමස්ත බලශක්ති ක්ෂේත්‍රය ඇමරිකාව සතු කරන්න යනවා. ඒවගේම තමයි ඊයේ ඇමරිකන් තානාපතිනිය මාධ්‍යවේදියෙක් එක්ක සාකච්ඡා කළා ඔවුන් පැහැදිලිවම කියනවා. ඔවුන් මේ රටේ බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයට අනිවාර්යෙන් මැදිහත් වෙනවයි කියලා. මොකක්ද මේ තියෙන බලය.. කවුද මේ බලය දුන්නේ.. ඒ නිසා පැහැදිලියි ආණ්ඩුව ලෑස්ති වෙනවා නම්, තෙල් එකටයි වරායටයි අදාළව හෝ විදුලි බලයට අදාළව හෝ අත්‍යවශය සේවා නියෝග පනවලා ඉදිරි ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග අත්හිටුවන්න ඒක අසාර්ථකයි. ඒක ආණ්ඩුවට කරන්න බෑ. අපි ඒ නීතියට යටත් වෙන්නේ නැහැ”

පුවත යවන්න