අමෙරිකාවට නේටෝවට සේවය කළ ඇෆ්ගන් ජාතිකයන් අවදානමේ

අමෙරිකානු හමුදා ඇෆ්ගනිස්ථානයෙන් ඉවත්ව යාම සමග නේටෝ හමුදාවන්ට සමීපව කටයුතු කළ ඇෆ්ගන් ජාතිකයන් මාරක අවදානමකට ලක්වන බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා පවසනවා.
ඒ මෙතෙක් ජාත්‍යන්තර හමුදාවන්ට සේවය කළ පිරිස් අපරාධකරුවන් හා ද්‍රෝහීන් ලෙස සලකා ඔවුන් ඝාතනය කරන බවට තලේබාන් සංවිධානය තීරණය කිරීම සමගයි.
මෙම තත්ත්වය තුල තමන්ගේ ජීවිත අවදානමකට ලක්ව ඇති බව නේටෝ හමුදාවන් වෙනුවෙන් සේවය කළ ඇෆ්ගන් වැසියන් පෙන්වා දෙනවා.
සැප්තැම්බර් මාසයේ අමෙරිකානු හමුදා ඉවත්වීමෙන් පසු සියලු ද්‍රෝහීන් වනසා දමන බවට තලේබාන් සංවිධානය ප්‍රතිඥා ලබාදී තිබෙනවා.
ඒ අනුව ඇෆ්ගන් ජාතික සේවකයන්ගේ ආර්ක්ෂාව නේටෝව විසින් සහතික කළ යුතු බවයි එම පාර්ශව පෙන්වා දෙන්නේ.

පුවත යවන්න