අමෙරිකාව යළිත් ප්‍රබල ආර්ථික අර්බුධයකට ළංවෙයි

අමෙරිකාව දැවැන්ත ආර්ථික අර්බුධයක් කරා ගමන් කිරීමේ අවධානමක් මතුව තිබෙනවා.

ඒ 2011 වසරෙන් පසුවයි.

මෙම වසර වෙනුවෙන් අමෙරිකාවේ වෙන් කළ වියදම් ඔක්තෝම්බර් 18 වනදා අවසන්වීමට නියමිතයි.

අතිරේක වියදම් වෙන්කිරීමේ ගැටළුවක්ද මේ වන විට මතුවීම බරපතල තත්ත්වයක් මතුකර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න