අර්බුධයට විසදුම අන්තර් ආණ්ඩුවක් සහ අන්තර් කැබිනට් මණ්ඩලයක්

මේ වනවිට රට තුළ තිබෙන අර්බුදය ජයගැනීමට නම් අන්තර් ආණ්ඩුවක් සහ අන්තර් කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කළයුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී, ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

21 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඔහු මේ බව පැවසුවා.

“විධායක බලය තනි පුද්ගලයෙක් අතේ තියෙනකම් ජනතාවගේ දැවෙන ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් හොයන්න බෑ. මේ බලය ජනතාවට සහ පාර්ලිමේන්තුවට වගකියන අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත පැවරෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි 21 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේ. 21 වන සංශෝධනය යටතේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් අතරෙන් එක් මන්ත්‍රිවරයෙක් සුදුස්සෙක් ජනාධිපතිවරයා ලෙස තෝරාපත් කරගැනීමත් එම ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ බලය මෙහෙයවන්නට පුළුවන් සුදුස්සෙක් අග්‍රාමාත්‍යවරයා වශයෙන් පත්කරන්න ඕනේ.” 

“ඒ අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් ඒ ඒ විෂයයන් ගැන ප්‍රමාණවත් දැනීම තියෙන ඇමති මණ්ඩලයක් පත්කරන්න ඕනේ.”

“ඒ ඇමති මණ්ඩලයට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලුම පක්ෂ නියෝජනය වෙන්න ඕනේ.”  

“මේක අන්තර් ආණ්ඩුවක්. අන්තර් කැබිනට් මණ්ඩලයක්.”  

“අලුතෙන් පත්කරන ජනාධිපතිවරයා සමගම වර්තමාන ජනාධිපතිවරයාගේ ධූර කාලය නිම වෙන්න ඕනේ. අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් දෙනු ලබන උපදෙස් මත ජනාධිපතිවරයා විසින් සියලු විධායක කාර්යයන් ඉටු කරන්න ඕනේ.” 

“එතකොට පාර්ලිමේන්තුව තුළ භේදවලින් තොරව කටයුතු කරලා දැනට තියෙන අභියෝගය ජයගන්න පුළුවන්.”

“මේ ක්‍රමය වසරක් හෝ දෙකක් ගොස් ප්‍රශ්න විසඳුවාට පසු නැවත ජනතාවට අවස්ථාවක් දෙන්න ඕනේ රටට ආදරය කරන පාලකයින් කණ්ඩායමක් තෝර ගන්න.”

“ඒ වගේම මේ ව්‍යවස්ථාවේ අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා ද්විත්ව පුරවැසියන්ට මේ රටේ මැතිඇමතිකම් දරන්න බෑ කියලා.”

පුවත යවන්න