අරාබි යානය අඟහරුගේ ගත් පළමු ජායාරූපය පොළවට එවයි

අඟහරුගේ කක්ක්ෂය වෙත යානයක් යොමුකිරීමට සමත්වූ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය එම යානයෙන් අඟහරුගේ ජායාරූපයක් ලබා ගැනීමට සමත්ව තිඛෙනවා.
එම ජායාරූපය මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කරමින් එමීර් රාජ්‍ය අභ්‍යවකාශ ආයතනය පැවසුවේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ දැවැන්තම ගිනි කන්ද ද මෙම ජායාරූපයේ ඇතුලත් වන බවයි.
එසේම ගිනි කදු 3ක් එක පෙළට මෙම ජායාරූපයේ දැකගත හැකි බවයි එම නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

A picture of Mars, captured by Hope's EXI instrument

පුවත යවන්න