අලුත් දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයක් ගැන නිදහස් පක්ෂය කියයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමග එක්ව සිටින හවුල්කාර පක්ෂ ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක් පවතින බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පවසයි.

පක්ෂ මහ ලේකම්, රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා පැවසුවේ ආණ්ඩුව ගොඩනැගිමට කැපවූ පක්ෂ නායකයින් කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් ඉවත් කිරීම වෙනුවෙන් මෙමම කුමන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක බවයි.

ඉදිරියට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ද මෙම තත්ත්වය උදාවියහැකි බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා සදහන් කළේ.

පුවත යවන්න