අලුත් වුණ LPL ප්‍රසාද ලකුණු සටහන මෙන්න

එල්.පී.එල් තරගාවලියේ ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ තවදුරටත් පෙරමුණ ගැනීමට ජැෆ්නා කිංග්ස් කණාඩායම සමත්ව තිඛෙනවා.

ඒ සහභාගී වු තරග 05න් 04ක ජය හිමිකර ගනිමින්.

දෙවන තැන දඹුල්ල ජයිට්ස් කණ්ඩායමටත් තුන්වන තැන ගාල්ල ගැලැඩියේටස් කණ්ඩායමටත් හිමිව තිඛෙනවා.

May be an image of text that says "#LPL2021 #WINTOGETHER POINTS TABLE AFTER MATCH 13 PLAYED WON LOST NR/TIE Jaffna Kings POINTS 5 NET RATE 1.747 2 DAMLTS GIAN FLILE GALLE 5 3 3 -0.336 62315 -0.106 5 2 0 STARS COLO 5 Va KANDY AARRIORS 4 -0.532 5 0 2 -0.496 G TEPSnD"

පුවත යවන්න