අලුතින් හුදකලා කළ සහ හුදකලා බවත් ඉවත් කළ ප්‍රදේශ

අද දිනයේ සිට තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කිරීමට සහ හුදකලා කර තිබු ග්‍රාම සේවා වසම් කිහිපයක් හුදකලා බවින් ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන තිඛෙනවා.

යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසා සිටියේ, ගම්පහ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවල ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 3ක් හුදකලාභාවයෙන් ඉවත් කළ බවය.

පුවත යවන්න