අලුතින් හුදකලා කළ සහ හුදකලා බව ඉවත් කළ ප්‍රදේශ

අද උදෑසන 06 සිට තවත් ග්‍රාම සේවා වසම් කිහිපයක් හුදකලා කර තිඛෙනවා.

එමෙන්ම හුදකලා කර තිබු ග්‍රාම සේවා වසම් කිහිපයක හුදකලා බව ඉවත් කර ඇති බව ද කොවිඩ් 19 වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කළා.

 

පුවත යවන්න