අලුතින් හුදකලා කළ සහ හුදකලා බව ඉවත් කළ ප්‍රදේශ

දිස්ත්‍රික් 4ක ග්‍රාම සේවා වසම් කිහිපයක් අද අලුතින් හුදකලා කර තිඛෙනවා.

මේ අතර කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ නිකදළුපොත ග්‍රාම නිලධාරී වසම හුදකලා බවින් ඉවත් කර ඇති බවයි කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කළේ.

අදාළ නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

පුවත යවන්න