අවශ්‍ය වුණොත් අද පාර්ලිමේන්තු එනවා / දිලුම් අමුණුගම

පාර්ලිමේන්තුවේ හටගත් උණුසුම් තත්ත්වය අවස්ථාවේ මයික්‍රෆෝන වයරයකට අත කැපීයාමෙන් තුවාල ලබා රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලුම් අමුනුගම මහතා අවශ්‍ය වුවහොත් අද පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙන බව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.
ඊයේ දිනයේදී ඔහු තුවාල ලැබුවේ කතානායකවරයාගේ මයික්‍රෆෝන වයරය ඇදීමට ගිය අවස්ථාවේදීයි.
මේ වන විට මන්ත්‍රීවරයා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහල තුලයි ප්‍රතිකාර ලබමින් පසුවන්නේ.