අවසරයකින් තොරව කිසිදු අවුරුදු ක්‍රියාකාරකමක් බෑ / පොලිසිය කියයි

පොලීසියේ හෝ සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ අනුමැතියකින් තොරව කිසිම ආකාරයක අවුරුදු ක්‍රියාකාරකමක් පැවැත්වීමට හැකියාවක් නැතැයි නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසනවා.
නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා පැවසුවේ, එසේ පවත්වන්නේ නම් එය නීතිවිරෝධී ක්‍රියාවක් වන බවයි.

අවුරුදු ක්‍රීඩාවකට හෝටල් හෝ අවන්හල් ලබා දෙනවා නම් ඒ සෑම අවස්ථාවකම සෞඛ්‍ය සිරිත් උපරිම ලෙස ආරක්ෂා කළ යුතු අතර නිසි පරිදි අවසර ලබාගත යුතු බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා සදහන් කළා.

නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා පැවසුවේ, එසේ නොවුණහොත් අදාළ හෝටල් හිමියන්ට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සිදු වනු ඇති බවයි.

පුවත යවන්න