අවසරයකින් තොරව විදුලිය කැපුවාට විදුලි බල මණ්ඩලයට නඩු

අවසරකින් තොරව විදුලිය විසන්ධි කිරීම හේතුවෙන් විදුලි බල මණ්ඩලයට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම (PUCSL) පවසයි.

මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා පැවසුවේ, විදුලි පනතට සහ මහජන උපයෝගිතා පනතට අනුව මෙම ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවය.

පුවත යවන්න