අවුරුදු සමයට අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ගේන්න ඉන්දියාවෙන් සහ ඔස්ට්‍රෙලියාවෙන් ණය

එළඹෙන සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු සමයට අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇතුළු ආනයනයන් සඳහා ඉන්දියාවෙන් සහ ඔස්ට්‍රෙලියාවෙන් ණය සහන ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන බව වෙළඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන සදහන් කළා.

ඉන්දියාවෙන් ඩොලර් බිලියනයක ණය සහනයක් එහිදී අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඔස්ට්‍රෙලියාවෙන් ඩොලර් මිලියන 200 ක ණය සහනයක් ලබා ගැනීම පිළිබඳව සාකච්ඡා ආරම්භ වී ඇති බව සඳහන්.

සහල්, පරිප්පු, ඖෂධ සහ අනෙකුත් අත්‍යාවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මෙම ණය සහන වැඩපිළිවෙල මගින් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂිතයි.

එමෙන්ම, එම ආනයනයන් මාස 6 ක පමණ කාලයක් සඳහා ප්‍රමාණවත් වන බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඔස්ට්‍රෙලියාවෙන් ලබා ගැනෙන ණය සහන යටතේ පරිප්පු සහ බාර්ලි ආදිය ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර ඉන්දීය ණය සහන යටතේ අල, ළුෑණු, පරිප්පු සහ ඖෂධ ආනයනය කිරීමට නියමිතයි.

මෙම ආනයනයන් සඳහා ගෙවීම් වාරික වශයෙන් මාස්පතා ගෙවීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න