ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්

දිවයින තුළ රැදී සිටින විදේශිකයින්ගේ වීසා බලපත්වල වලංගු කාලය මාසයකින් දීර්ඝ කිරීමට ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිඛෙනවා.

කොරෝනා ව්‍යාප්තිය සැලකිල්ලට ගෙන මෙම පියවර ගෙන ඇත.

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

No photo description available.

පුවත යවන්න