ආණ්ඩුවට යන කතා බොරු / සජිත් ප්‍රේමදාස කියයි

අගමැති හා අමාත්‍ය තනතුරු වෙනුවෙන් තම පක්ෂයේ පිරිසක් ආණ්ඩුවට එක්වන බවට පළ වන මාධ්‍ය වාර්තා සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍ය බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.
මේ ඊට අදාළව විපක්ෂනායකවරයා නිකුත් කළ නිවේදනයයි.

පුවත යවන්න