ආණ්ඩුවේ පක්ෂ 12ක නියෝජිතයන් ඇමති විමල්ගේ නිවසේ සාකච්ජාවක / Audio

අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතාගේ නිවසේදී ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ පක්ෂ 12ක නියෝජිතයන් විශේෂ සාකච්ජාවක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.
ඊට එක්වෙමින් අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා පැවසුවේ වත්ම්න දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබද මෙහිදී සාකච්ජා කරන බවයි.
ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්වීම සඳහා මෙම සාකච්ජාව පවත්වන බවට පලවන අදහස් ප්‍රතික්ෂේප කරන බවයි ඊට එක්වූ දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයන් සදහන් කළේ.

අමාතය උදය ගම්මන්පිල

අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර

පුවත යවන්න