ආණ්ඩුවේ සූදානම ඊළග කොරෝනා පොකුරට ද ? විපක්ෂනායකගෙන් නිවේදනයක්

ආණ්ඩුවේ සූදානම ඊළඟ පොකුරට මග පෑදීමද? යනුවෙන් සඳහන් කරමින් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

සංචාරක බුබුළු ක්‍රමවේදය යටතේ විදෙස් සංචාරකයින් සඳහා යාල ඇතුළු සංචාරක ස්ථාන විවෘත කිරීමෙන් ආණ්ඩුව මෙරට ජනතාව පරීක්ෂණාගාර මීයන් බවට පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ කර ඇති බව ඔහු පෙන්වා දෙයි.

ඒ අනුව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රශ්න කරන්නේ විදේශිකයින්ට ප්‍රමුඛත්වය ලබාදීමේ අරමුණ කුමක් ද යන්නයි.

 

පුවත යවන්න