ආණ්ඩුව තුල සිටිමින් විවේචන බෑ / පොදුජන පෙරමුණේ සභාපති (Audio)

ආණ්ඩුව තුල සිටිමින් ආණ්ඩුව විවේචනය කිරීමේ අයිතියක් මැති ඇමතිවරුන්ට නොපවතින බව ,
ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සභාපති මහාචාර්ය ජී. එල් පීරිස් පීරිස් මහතා පවසනවා.
අද පැවැති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් ඔහු මේ බව සදහන් කළා.

පුවත යවන්න