ආණ්ඩුව මූල්‍ය අරමුදලෙන් ඩොලර් බිලියන 4ක් අපේක්ෂාවෙන්

ශ්‍රී ලංකාව, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග අප්‍රේල් 18 වනදා සාකච්ඡා ඇරඹීමට සූදානම් බව මුදල් අමාත්‍ය අලි සබ්රි පවසනවා.

බ්ලූම්බර්ග් පුවත් සේවය සමග පැවති සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී ඔහු ඒ බව පවසා තිබෙනවා.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ඩොලර් බිලියන 4ක් පමණ ලබාගැනීමට අපේක්ෂා කරන බවත් ඔහු සදහන් කළා.

පුවත යවන්න