ආන්දෝලනයකට ලක්වූ දුර්ලබ ගස වෙනත් ස්ථානයකට ගෙනයනවා / මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකිරීමට යෝජිත බිමෙහි ගම්පහ – දාරලුව දුම්රිය ස්ථානයට නුදුරු ඉඩමක පිහිටි ආන්දෝලනයට තුඩු දී ඇති ශාකය එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීමට උත්සාහ දරන ලද්දේ නිසි අනුමැතියකට යටත්ව බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය අවධාරණය කරනවා.

ඒ අනුව, ඉදිරි දින කිහිපයේදී අදාළ ශාකය එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන බවයි එම අධිකාරියේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ ඩබ්ලිව්.කේ. කොඩිතුවක්කු මහතා ප්‍රකාශ කළේ.

ලොව දැනට ඉතිරිව ඇති දුර්ලභම ශාකයක් බවට හඳුනාගෙන ඇති කෲඩියා සෙලනිකා නමැති මෙම ශාකය අදාල ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කිරීමේදී එය වැළැක්වීමට ගම්පහ දිසා වන නිලධාරිනි දේවානි ජයතිලක මහත්මිය ඊයේ කටයුතු කළා.
ඇය පැවසුවේ මෙම ශාකය ඉවත් කිරීමට අදාළ තාක්ෂණය මෙරට තුල නොමැති අතර එය ඉවත් කිරීම මගින් එම පරිසර පද්ධතියම විනාශ වන බවයි.
එහෙත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ ඩබ්ලිව්.කේ. කොඩිතුවක්කු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ අදාළ ශාකය මුල පිටින් උදුරා වෙනත් ස්ථානයක සිටුවීමට මේ වනවිට අනුමැතිය ලැබී ඇති බවයි.

වනජිවි දෙපාර්තමේන්තුව, පේරාදෙණිය උද්භිද උද්‍යානය හා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය යන ආයතනවලින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත එම අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

ඒ අනුව, අදාළ ශාකය මුල පිටින් උදුරා වෙනත් තැනක යළි සිටුවීමට කටයුතු කරන බවයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

පුවත යවන්න