ආසාදිතයන්ගේ වැඩිවීමක් / ඊයේ කොළඹින් ආසාදිතයන් 63 ක්

දින ගණනාවකට පසු වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් ඊයේ දිනයේ වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 357 ක්. ඒ අනුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 63 ක් හඳුනා ගැණුනා.

 

පුවත යවන්න