ආසාදිතයන් අඛණ්ඩව ඉහළට / අද 900 ඉක්මවයි

අද (26) දිනය තුළ කොරෝනා ආසාදිතයින් 927ක් හඳුනාගත් බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ඒ අනුව මෙරටින් හඳුනාගෙන ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 604,581ක් දක්වා ඉහළ ගියා.

පුවත යවන්න