ආසාදිතයන් අඩුවීමට හේතුව PCR පහළයාම / GMOA කියයි – Audio

කොරෝනා ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය පහළ යාමක් පෙන්නුම් කළද එය නිවැරදි තත්ත්වයක් නොවන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා.
එහි සංස්කාරක , වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා පැවසුවේ ආසාදිතයන් හදුනා ගැනීමට සිදුකරන පී සී ආර් පරීක්ෂණ ප්‍රමාණය අඛණ්ඩව පහලයාම,ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව අවමවීමට හේතුවක් බවයි.

පුවත යවන්න