ආසාදිතයන් තවත් වැඩිවීම පුදුමයක් නොවේ /නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

කොවිඩ් වසංගතයේ වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳව නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා අද (20) පෙරවරුවේ කරුණු පැහැදිලි කර තිබෙනවා.

නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා,

මේ තත්ත්වය තවත් ඉදිරියටත් අපට මං හිතනවා පවතින තත්ත්වය යටතේ තවත් රෝගීන් වැඩිවීමක් සිදු වුණොත් ඒක පුදුම වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි දැනට මරණයට පත්වන්නේ සති දෙක තුනකට කළින් රෝහල් ගත වුණ පුද්ගලයින් තමා බොහෝ වේලාවට මේ කාලය තුළ මරණයට පත්වෙන්නේ යම් ආකාරයකට රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව අඩුවීමක් වුණත් මරණට පත්වෙන සංඛ්‍යාවේ මේ ආකාරයෙන් පවතිනට ඉඩ තියනවා. ඕනෑම අවස්ථාවකට මුහුණදීම සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය සුදානම්. මේ සුදානම් වීමේ වේගය සහ රෝගීන් වැඩිවීමේ වේගය අතර තියන සමතුලිතතාවට මත තමයි සියල්ල තීරණය වෙන්නේ. මේ රෝගීන් වැඩිවීමේ වේගෙය අපේ ධාරිතාවය වැඩිවීමේ වේගයක් අතර තියන පරතරය අඩු වුණොත් අපි හිතනවා ඒක අභියෝගාත්මක තත්ත්වයක් ඒකට මුහුණපාන්න අපට සිද්ධ වෙනවා.

පුවත යවන්න