ආසාදිතයන් හමුවීමේ ප්‍රතිශතය සියයට 6 ඉක්මවලා/ වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ

ජනවාරි මාසය තුල කොරෝනා ආසාදිතයන් හමුවීමේ ප්‍රතිශතය සියයට 6ක ඉක්මවා ඇති බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා.
එහි සංස්කාර, වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා පැවසුවේ ජනවාරි මාසයට පෙර එය සියයට 3ක මට්ටමේ පැවතිය ද මේ වන විට එය දෙගුණවී ඇති බවයි.
ඒ අනුව කොරෝනා අවදානම සමාජ ව්‍යාප්ත මට්ටම ලෙස හදුන්වන සියයට 5 මට්ටම ඉක්මවා යාම විශේෂත්වයක්.
මෙය රට බරපතල කොරෝනා අවදානමක් කරා ගමන් කරන බව තහවුරු කිරීමක් බවයි වෛද්‍ය හරිත අළුත්ගේ මහතා පැවසුවේ.
මේ වන විට දෛිනක පී සී ආර් පරීක්ෂ 13,000 ක පමණ මට්ටමක් තුල ආසාදිතයන් 800 ක් ඉක්මවා වාර්තා වෙමින් පවතිනවා.
එය ඉදිරියේ දී තවත් වර්ධනය වන බවටයි අනතුරු අඟවා ඇත්තේ.

පුවත යවන්න