ආසාදිතයන් 101ක් හමුවූ පිළියන්දල වෙළඳ සංකීරණය වසා දමයි

පිළියන්දල වෙළෙඳ සංකීර්ණය නැවත දැනුම්දෙන තුරු වසා දමා ඇති බව පිළියන්දල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය පවසනවා.
ඒ අහඹු පරීක්ෂාවකදී කොරෝනා ආසාදිතයින් 101ක් හඳුනා ගැනීම සමගයි.
පසුගියදා හුදකලා කළ පිළියන්දල ප්‍රදේශය යළි විවෘත කළ අතර ඉන් පසුවයි මෙම වාර්තාගත ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය වාර්තාවී ඇත්තේ.

පුවත යවන්න