ආහාර හා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල ගණන් ඉහළ නොදමන්නැයි උපදෙස්

ආහාර හා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල ගණන් ඉහළ නොදමන්නැයි ජීවන වියදම් කමිටුව, පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියට දැනුම් දී තිබෙනවා.

වෙළෙඳ අමාත්‍ය, අචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ ඊයේ (8) පස්වරුවේ ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජීවන වියදම් කමිටුව රැස්වූ අවස්ථාවේදි එම තීරණය ගත් බවයි.

අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය කිහිපයක මිල ගණන් ඉහළ නැංවීමට අවසර දෙන්නැයි, පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය එහිදී ඉල්ලීමක් කර තිබුණා.

එහෙත්, මෙම දුෂ්කර අවස්ථාවේ භාණ්ඩවල මිල ගණන් වැඩි නොකර, විකල්ප සඳහා යොමු වන්නැයි, පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට දැනුම් දුන් බව, අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කළා.

පුවත යවන්න