ඇණවුම් කළ කොරෝනා එන්නත් ලබාදිය නොහැකියි / ඉන්දියාව ලංකාවට දන්වයි

ශ්‍රී ලංකාව ඇණවුම් කළ කොරෝනා එන්නත් මිලියනයක් ලබාදීමට නොහැකි වනු ඇති බව ඉන්දියාවේ සේරම් ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවට දන්වා තිබෙනවා.
රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව වෙත ලිපියක් යොමුකරමින් සේරම් ආයතනය පවසන්නේ තම ආයතනයේ පසුගියදා හටගත් ගින්න හේතුවෙන් නිෂ්පාදන පුළුල් කිරීමට බාධා මතුවීම මත මෙම පියවර ගන්නා බවයි.
මෙම එන්නත් ලබන මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීමට ඉන්දියාව මීට පෙර එකඟතාවය පළකර තිබුණා.
ඒ අනුව එන්නත් මාත්‍රාවක් වෙනුවෙන් ඩොලර් 5.25 බැගින් එන්නත් මිලියනයක් වෙනුවෙන් මුදල් ගෙවීමටයි ශ්‍රී ලංකාව කටයුතු කර තිබුණේ.
ඒ අනුව අදාළ මුදල් නැවත ලංකාවට ගෙවීමට සූදානම් බවත් මෙහිදී ලංකාවට දන්වා ඇති බව හෙලිකර තිබුණා.මෙය පොදුවේ රටවල් ගණනාවකට බලපාන තත්ත්වයක් ලෙසයි පෙන්වා දී ඇත්තේ.
කෙසේ වෙතත් , තමන් ඇණවුම් කරන ලද එන්නත් තොගය නිසි පරිදි ලැබෙනු ඇතැයි තවදුරටත් අපේක්ෂා කරන බවද රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න