ඇමතිකම එපා කියූ වඩිවේල් සුරේෂ් අයෙත් ගිහින්

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක දිවුරුම් දී පසුව එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සහය දෙන බව පැවසූ වඩිවේල් සුරේෂ් මහතාද අද කැබිනට් රැස්වීම පැවැති ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණි බව අමාත්‍ය එස් බී දිසානායක මහතා පවසනවා.
ඔහු කියා සිටියේ අද පැවැති කැබිනට් රැස්වීමට අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බව ප්‍රකාශ කළ වසන්ත සේනානායක මහතා එක්ව සිටින බවයි.
මෙම මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනාම මේ වන විට ඉතා කෙටි කාලයක් තුල අවස්ථා කිහිපයකදීම ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ 2ට සහාය දක්වන බව ප්‍රකාශ කර යළි පිල් මාරු කර තිබීම විශේෂත්වයක්.