ඇමති නාමල්ට තවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයක්

ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පත් කර තිඛෙනවා.

අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා නව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයේ දිවුරුම් දුන් බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සදහන් කළේ.

නාමල් රාජපක්ෂ මහතා දැනට දරන තරුණ හා ක්‍රීඩාල කැබිනට් අමාත්‍ය ධූරයට අමතරවයි මෙම නව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරය ලබා දී ඇත්තේ.

පුවත යවන්න