ඇමති බැසිල් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවර⁣යෙකු ලෙස දිවුරුම් දෙයි

අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවර⁣යෙකු ලෙස මිට ටික වේලාවකට පෙර දිවුරුම් දෙනු ලැබිණි.

ඒ, කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා ඉදිරියේදී ය.

මේ අතර බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා නව මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ අද පෙරවරුවේ දිවුරුම් දුන්නේ ය.

පුවත යවන්න