අද එන්නත් ලබා දෙන මධ්‍යස්ථාන ලැයිස්තුව පහතින්…

ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා පළමු මාත්‍රාව ලබා ගත් පිරිස වෙනුවෙන් එහි දෙවන මාත්‍රාව ලබා දීම සඳහා අද (02) දිනයේ මධ්‍යස්ථාන 109 ක් ක්‍රියාත්මකව පවතී. 

මීට අමතරව මෙරට කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණ වැඩසටහන යටතේ  තවත් දිස්ත්‍රික්ක 19 ක මධ්‍යස්ථාන 270 කදී අනෙකුත් එන්නත් ලබා දීම ද සිදු කෙරෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.

ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා දෙවන මාත්‍රාව සහ අනෙකුත් එන්නත් ලබා දෙන මධ්‍යස්ථාන ලැයිස්තුව පහතින්…

පුවත යවන්න