ඇස්ට්‍රා සෙනිකා එන්නත නිපදවීම දෙගුණයකින් වර්ධනය කිරීමේ සූදානමක්

කොරෝනා වසංගතය යළි උත්සන්නවීම හමුවේ එන්නත් නිෂ්පාදන ධාරිතාවය දෙගුණ කිරීමට ඉන්දියාව තීරණය කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව සේරම් ආයතනය විසින් දෛනික නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය වේගවත් වර්ධනයකට ලක් කිරීමට නියමිතයි.
මේ වන විට ඇස්ට්‍රා සෙනිකා එන්නත ප්‍රමාණවත් මට්ටමින් නිපදවීමට නොහැකිවීම හමුවේ එම එන්නත් අපනයනය ද සීමා කර තිබෙනවා.
ඉන්දියාවෙන් දෛනිකව වාර්තාවන ආසාදිතයන් ගණන ලක්ෂය ඉක්මවා ඇති බැවින් එන්නත් අපනයනයට තවදුරටත් බාධා මතුවනු ඇති බවයි ඉන්දීය වාර්තා පවසන්නේ.

මේ වන විට ඉන්දියාව තුල මාසිකව නිපදවන එන්නත් ප්‍රමාණය මිලියන 60ක්.
එය ලෝකයේ අවශ්‍යතාවයට ප්‍රමාණවත් නොවන බවයි පෙන්වා දී ඇත්තේ.
මෙම එන්නත් ප්‍රමාණය දෙගුණ කළද ඉන්දීය අවශ්‍යතාවය හමුවේ අපනයනය තවදුරටත් සීමා සහිත මට්ටමක පැවතීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න