ඇෆ්ගන් කාන්තාවන්ට අධ්‍යාපනය තහනම් / සිඟාකෑමට පමණක් අවසර

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කාන්තාවන්ට අධ්‍යාපනය ලැබීමට හා රැකියාවල නිරතවීම තහනම් කර තිබුණද යාචක වෘත්තියේ නිරතවීම සඳහා තලේබාන් සංවිධානය අවසර ලබාදී තිබෙනවා.
තලේබාන් ත්‍රස්තයන් විසින් ඇෆ්ගනිස්ථානය අත්පත් කර ගැනීමෙන් පසු ෂරියා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින අතර කාන්තාවන්ට හා දැරියන්ට එරෙහිව දැඩි නියමයන් පනවා තිබෙනවා.
ඒ අනුව ද්වීතික අධ්‍යාපනය ලැබීම දැරියන්ට තහනම් බවයි තලේබාන් සංවිධානය දැනුම්දී ඇත්තේ.
මේ යටතේ පිරිමි දරුවන්ට පමණක් පසුගියදා පාසල් විවෘත කෙරුණා.
මේ වන විට කාන්තාවන්ට කිසිදු රැකියාවක නිරතවීම, ක්‍රීඩා කටයුතු , සංගීතය ආදිය තහනම් කර ඇති අතර අවසර ලබාදී ඇත්තේ සිඟා කෑමට පමණයි.

මෙය ත්‍රස්තවාදී හා අන්තවාදී සංවිධානයකට රටක් යටත්වීමේ අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක ඛේදවාචකය මනාව පෙන්නුම් කිරීමක්.

පුවත යවන්න