ඇෆ්ගන් සාම සාකච්ජා සාර්ථක වන ලකුණු

ඇෆ්ගනිස්ථාන සාම වැඩපිලිවෙළේ ප්‍රධාන හවුල්කරුවකු ලෙස එක්වන්නැයි ඉන්දියාවට ඇරයුම් කර තිබෙනවා.
තලේබාන් සංවිධානය හා ඇෆ්ගන් රජය අතරයි මෙම සාකච්ජාව ආරම්භ කිරීමට නියමිත වන්නේ.
එහිදී අමෙරිකාව , රුසියාව, පකිස්ථානය හා ඉන්දියාව සාකච්ජා වෙනුවෙන් මැදිහත්වීමට නියමිතයි.
එහි අරමුණ වන්නේ එරටට ස්ථිර සාමයක් ලබාදීම වනවා.
මෙම සාකච්ජා සාර්ථක වන බවටයි පසුගියදා අමෙරිකාව ද විශ්වාසය පළ කර තිබුණා.

පුවත යවන්න