ඇෆ්ගනිස්ථානයේ තීරණාත්මක බග්රාම් කඳවුර චීනයට ?

අමෙරිකානු හමුදාව විසින් භාවිත කළ ඇෆ්ගනිස්ථානයේ ප්‍රධානතම ගුවන් කඳවුරක් වන බග්රාම් චීනය විසින් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බව ඇෆ්ගන් මාධ්‍ය හෙළි කර තිබෙනවා.

උපක්‍රමික වශයෙන් වැදගත් මෙම කඳවුර චීනය හා පකිස්තානය විසින් ඒකාබද්ධව මෙහෙයවීමට යෝජනා කර ඇති බව සදහන්.

මේ හරහා කලාපයේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ වැදගත් මර්මස්ථානයක් මෙම රටවල් වෙත පත්විය හැකි බවයි ,අනතුරු ඇඟවෙන්නේ.
ඇෆ්ගනිස්ථානය තුල වර්තමානයේ මතුව ඇති තත්ත්වය පසු පස මෙම කඳවුර සම්බන්ධ අපේක්ෂාවන් පවතින බවට ද ,ඇෆ්ගනිස්ථාන හමුදාවට සම්බන්ධ පාර්ශව චෝදනා එල්ල කර තිබුණා.

පුවත යවන්න