ඇෆ්ගනිස්ථානයේ පූර්ණ බලය තලේබාන් සංවිධානයට – Video

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ සම්පූර්ණ බලය හිමිකර ගැනීමට තලේබාන් සංවිධානය සමත්ව තිබෙනවා.
ඒ හිටපු ජනපති අෂ්රෆ් ඝානි ධූරය අතහැර පලායාමෙන් පසුවයි.
මේ නවතම තත්ත්වය පිළිබද ලංකා ඒ නිවුස් ගෙන එන වාර්තාවක්.

පුවත යවන්න