ඇෆ්ගනිස්ථානයේ මාධ්‍ය ආයතනවලට ආරක්ෂාව

තම රටේ මාධ්‍ය ආයතනවලට තලේබාන් සංවිධානයෙන් එල්ලවිය හැකි ප්‍රහාර පිළිබද විමසිල්ලෙන් පසුවන බව ඇෆ්ගනිස්ථානය පවසනවා.
ඒ තලේබාන් සංවිධානය විසින් එරට මාධ්‍ය ආයතන වෙත අනතුරු ඇඟවීමෙන් පසුවයි.
බටහිර හමුදා රට තුල රැදී සිටි සමයේ දී මාධ්‍ය ආයතනවල හැසිරීම හා තමන් විවේචනය කිරීමේ සිදුවීම් තලේබාන් සංවිධානයේ කෝපයට මුල්වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව මාධ්‍ය ආයතනවල ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සියළු පියවර ගන්නා බවයි ඇෆ්ගන් රජය පවසන්නේ.

 

පුවත යවන්න