ඉදිරි පැය 24 තුල වැසි හා තද සුළං

ඉදිරි පැය 24 තුළ නිරිත දිග කොටසේ වැසි තත්ත්වය සහ දිවයින හරහා විටින් විට තවදුරටත් තද සුළං ඇතිව බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

තව ද බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, වයඹ පළාත් සහ ගාල්ල, මාතර දිස්ත්‍රික්කවලට 100mm ට වැඩි තද වැසි ඇති වේ.

 

පුවත යවන්න