ඉන්දන හිඟයක් නැහැ – ඇමති ගම්මන්පිල (VIDEO)

ඉදිරි දින කිහිපයේදී රට පුරා ඉන්දන හිඟයක් ඇතිවිය හැකි බවට ඇතැමුන් ප්‍රචාර ගෙන යනවා. ඇතැම් වෘත්තීය සමිති නායකයන් ද මෙවැනි අදහස් පළකර තිබුණා.

කෙසේ වුවද මේ සම්බන්ධයෙන් අප කළ විමසීමකදී විෂයභාර අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා කියා සිටියේ අවශ්‍යතරම් ඉන්දන තොග රට තුළ පවතින බවයි.

පුවත යවන්න