ඉන්දියන් සාගරයේ භූ කම්පනයෙන් සුනාමි අවදානමක් නෑ / කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

ඉන්දීය සාගරයේ හටගත් භූ කම්පනයෙන් මෙරටට සුනාමි අවදානමක් නොමැති බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
ඒ අනුව වෙරළබඩ කලාපවල ජන ජීවිතය සුරක්ෂිත බවයි නිවේදනයක් මගින් දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ.May be an image of text

පුවත යවන්න